joi, 16 iulie 2009

Si azi a aparut si componenta comisiilor

Alegerea membrilor comisiilor şi ai comisiilor de anchetă are loc după desemnarea candidaţilor de către grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi. Conferinţa preşedinţilor prezintă Parlamentului o serie de propuneri. Componenţa comisiilor reflectă, în măsura posibilului, componenţa Parlamentului. Prezentăm în continuare membrii titulari din România în comisiile parlamentare permanente conform propunerii Conferinţei Preşedinţilor, în ordine alfabetică, precum şi propunerile pentru funcţiile de vicepreşedinte de comisie. Alegerea vicepreşedinţilor are loc în cadrul reuniunilor constitutive ale comisiilor, reuniuni ce se desfăşoară astăzi (12 comisii) şi luni, 20 iulie, la Bruxelles.


Comisia pentru afaceri externe (AFET) -76 membri


Norica NICOLAI (ALDE)
Ioan Mircea PAŞCU (S&D), vicepreşedinte
Cristian Dan PREDA (PPE)
Adrian SEVERIN (S&D)Subcomisia pentru securitate şi apărare (SEDE) -30 membri
Norica NICOLAI (ALDE), vicepreşedinteSubcomisia pentru drepturile omului (DROI) - 30 membri
László TŐKÉS (PPE)Comisia pentru dezvoltare (DEVE) - 30 membri


Corina CREŢU (S&D), vicepreşedinteComisia pentru comerţ internaţional (INTA) - 29 membri
George BECALI (NA)
Iuliu WINKLER (PPE)Comisia pentru bugete (BUDG) - 44 membri


Comisia pentru control bugetar (CONT) - 29 membri
Cătălin Sorin IVAN (S&D)
Monica Luisa MACOVEI (PPE)


Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) - 48 membri
George Sabin CUTAŞ (S&D)
Theodor Dumitru STOLOJAN (PPE), vicepreşedinte


Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale (EMPL) - 50 membri
Elena BĂSESCU (PPE)
Rovana PLUMB (S&D)
Traian UNGUREANU (PPE)


Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară (ENVI) - 64 membri
Elena Oana ANTONESCU (PPE)
Daciana Octavia SÂRBU (S&D)
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU (NA)


Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) - 55 membri
Ioan ENCIU (S&D)
Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)


Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (IMCO) - 39 membri
Cristian Silviu BUŞOI (ALDE)


Comisia pentru transport şi turism (TRAN) - 45 membri
Marian-Jean MARINESCU (PPE)
Silvia Adriana ŢICĂU (S&D), vicepreşedinte


Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) - 49 membri
Victor BOŞTINARU (S&D)
Petru Constantin LUHAN (PPE)
Iosif MATULA (PPE)
Ramona Nicole MĂNESCU (ALDE)


Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală (AGRI) - 45 membri
Vasilica Viorica DĂNCILĂ (S&D)
Rareş Lucian NICULESCU (PPE), vicepreşedinte


Comisia pentru pescuit (PECH) - 24 membri


Comisia pentru cultură şi educaţie (CULT) - 32 membri
Cătălin Sorin IVAN (S&D)
László TŐKÉS (PPE)
Tudor Corneliu VADIM (NA)


Comisia pentru afaceri juridice (JURI) - 25 membri
BODU Sebastian Valentin (PPE), vicepreşedinte


Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) - 55 membri
Monica Luisa MACOVEI (PPE)
Csaba SÓGOR (PPE)
Renate WEBER (ALDE)Comisia pentru afaceri constituţionale (AFCO) - 25 membri


Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen (FEMM) - 35 membri


Comisia pentru petiţii (PETI) - 35 membri
Victor BOŞTINARU (S&D)
Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
Dofollow Banner